THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: LAN TỎA ĐỂ ĐIỂM TÔ NÉT ĐẸP VĂN HÓA, TRUYỀN THÔNG, TINH THẦN VÀ KHÁT VỌNG VIỆT NAM

Sample Plan