TỔ CHỨC SỰ KIỆN “KHÔNG GIAN BA BỂ - MIỀN QUÊ”

27/04/2019 29/04/2019

1718 1

Nhằm quảng bá giới thiệu với khách du lịch về thiên nhiên, miền đất con người của tỉnh Bắc Kạn, nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Map

Sample Plan