TỔ CHỨC SỰ KIỆN “KHÔNG GIAN BA BỂ - MIỀN QUÊ”

20/04/2021 976 1
Nhằm quảng bá giới thiệu với khách du lịch về thiên nhiên, miền đất con người của tỉnh Bắc Kạn, nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Sample Plan