NguyenVanKhoa    

Xã Hà Vị, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn - 02093873967

Reserve online to receive many fabulous benefits

Common Information

Description

Nhà hàng Nguyễn Văn Khoa

Basic information

Open Time: 08:00

Close Time: 22:00

Cuisines:

Average Price / People: 500,000đ

Distinctive features