Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 22:00

Số điện thoại: 0964642322

Địa chỉ: Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Cổng TTĐT Du Lịch

Coffee Nhà Sàn 97

Giới thiệu:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)