Bắc Kạn phê duyệt Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ, huyện Na Rì

24/06/2024 169 0

Ngày 14 tháng 6 năm 2024, UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Quyết định số 1035/QĐ -UBND phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ giai đoạn 2022 - 2030.

Phạm vi thực hiện trên diện tích rừng và đất lâm nghiệp do Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ quản lý 15.053,25 ha nằm trên địa bàn các xã: Văn Lang, Lương Thượng, Kim Hỷ, Côn Minh, huyện Na Rì; các xã: Cao Sơn, Vũ Muộn, Sỹ Bình, huyện Bạch Thông. Tổng nhu cầu vốn đầu tư thực hiện Đề án là 136.300 triệu đồng, gồm vốn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa, thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Đề án sẽ xây dựng các sản phẩm du lịch gồm: Du lịch sinh thái; du lịch cộng đồng; du lịch mạo hiểm; du lịch khám phá, tham quan các cảnh quan thiên nhiên; du lịch bảo tồn, diễn giải môi trường; du lịch văn hóa.

Phát triển các điểm (khu)du lịch sinh tháigồm: Điểm du lịch Trung tâm du khách tại phân khu dịch vụ hành chính; điểm du lịch sinh thái Hang Minh Tinh; điểm du lịch sinh thái Hang Dơi; điểm du lịch sinh thái rừng nghiến Vũ Muộn; điểm du lịch sinh thái Thác Tát Chặt; điểm du lịch sinh thái Thác Khuổi Cải; điểm du lịch sinh thái Hang Nặm Cào; điểm du lịch sinh thái Lủng Siên.

Phát triển các tuyến du lịch sinh tháigồm:Tuyến Bản Kẹ - Hang Minh Tinh; tuyến Lủng Cháp - Hang Dơi - Thẳm Mu; tuyến Thẳm Liềm - Thẳm Nặm; tuyến Lủng Vai - MacMa; tuyến Lủng Siên - Hang Dường; tuyến Lủng Đắc - Khu hành chính - dịch vụ; tuyến Bản Lài - Thác Tát Chặt; tuyến Thác Khuổi Cải - Hang Nặm Cào.

Đề án đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể về bảo vệ môi trường du lịch, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; các cơ chế, chính sách; giải pháp nâng cao nhận thức và phát triển nguồn nhân lực du lịch; quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; phát triển loại hình, sản phẩm du lịch; đầu tư và liên kết phát triển du lịch...Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đa dạng sinh học, danh lam thắng cảnh, tín ngưỡng gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc; thu hút, kêu gọi đầu tư phát triển, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch; tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân địa phương gắn với xây dựng thương hiệu du lịch sinh thái Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ.

Ảnh: Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ được đánh giá có tính đa dạng cao về thành phần loài động thực vật, và nhiều thắng cảnh đẹp, là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái (Ảnh 1- Ảnh 4).

 

 

 

  Tác giả: Hương Liễu – TTVH&XTDL

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu