Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn với mục tiêu, nhiệm vụ trọng t âm giai đoạn 2021 - 2026

08/11/2021 1484 1
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với chủ đề “Phụ nữ Bắc Kạn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững” sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 26 - 27/10/2021

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với chủ đề “Phụ nữ Bắc Kạn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững” sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 26 - 27/10/2021.

 

Ngày 27/10, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương dự, chỉ đạo Đại hội. Về phía tỉnh có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ và 250 đại biểu chính thức đại diện cho 68.000 hội viên phụ nữ toàn tỉnh.

 

Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đánh dấu mốc son sau 24 năm tái lập Hội LHPN tỉnh.

 

Đại hội đã thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng như: Thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016; phương hướng, mục tiêu và giải pháp cụ thể trong việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đại hội cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ VIII; Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII và Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội LHPN Việt Nam…

 

Tại Đại hội này, Các đại biểu về dự đã biểu quyết và thống nhất 10 mục tiêu cụ thể: 1) Hằng năm mỗi cơ sở Hội và tương đương có ít nhất 01 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng; Có ít nhất 88% hộ gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”. 2) Đến cuối nhiệm kỳ, 80% phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình và mua bán người; 60 % phụ nữ khuyết tật được Hội hỗ trợ bằng nhiều hình thức khác nhau. 3) Hằng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ thêm 05 hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”; mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện 01 công trình/ phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới. 4) Trong nhiệm kỳ có ít nhất 12.500 hộ nghèo, cận nghèo được giúp, có ít nhất 1.250 hộ được giúp thoát nghèo, cận nghèo. 5) Hằng năm, đào tạo, hỗ trợ nâng cao năng lực cho 10 HTX, 20 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 06 HTX/tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý; Cuối nhiệm kỳ có 05 sản phẩm OCOP đạt từ 3-4 sao do phụ nữ đứng tên. 6) Hằng năm, Hội LHPN tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 01 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 01 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội; mỗi Hội LHPN cấp huyện, Hội LHPN cấp xã giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý ít nhất 01 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền. 7) Đến cuối nhiệm kỳ tăng thêm 3.000 hội viên. Mỗi cơ sở Hội giới thiệu được ít nhất 01 hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng CSVN. 8) Hằng năm có ít nhất 50% lượt Chủ tịch, phó chủ tịch Hội cơ sở; 100% Chi hội trưởng được nâng cao kiến thức, kỹ năng thông qua các hình thức tập huấn, bồi dưỡng của các cấp Hội. 9) Đến cuối nhiệm kỳ 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp đạt chuẩn chức danh và ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 100% cơ sở Hội ứng dụng phần mềm hồ sơ công việc. 10) Đến cuối nhiệm kỳ, Hội LHPN tỉnh đề xuất và được phê duyệt ít nhất một Chính sách/Đề án liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

 

Đồng thời nhất trí cao các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2021-2026 như sau:

 

1. Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị gia đình Việt Nam: Xây dựng phụ nữ Bắc Kạn “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên”đáp ứng yêu cầu thời kỳ mớiVun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ trẻ em. Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

 

2. Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới: Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới. Thực hành dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ chức Hội. Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

 

 3. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quảPhát triển mạng lưới, thu hút hội viên, thành viên Nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội các cấp. Xây dựng văn hóa tổ chức, nâng cao hiệu qủa công tác quản lý, điều hành bộ máy cơ quan chuyên trách và hệ thống Hội. Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại.

 

Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Hà Thị Liễu - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Với tinh thần “Phụ nữ Bắc Kạn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững”; Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX đã kêu gọi cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo,tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần đưa tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững.

 

Sau 02 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, chiều ngày 27/10/2021, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp. Đây chính là tiền đề quan trọng để các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của đại hội, đưa phong trào phụ nữ Bắc Kạn ngày càng phát triển./.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Tác giả:  Ngô Vấn

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu