Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng 2022

03/03/2022 665 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Lịch trình mẫu