PHỤC DỰNG, TÁI HIỆN KHÔNG GIAN VĂN HÓA "CHỢ TÌNH XUÂN DƯƠNG"

02/10/2023 920 1

Tối 01/10, tại xã Xuân Dương (Na Rì), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tổ chức Chương trình báo cáo công tác bảo tồn, phục dựng, tái hiện không gian văn hóa “Chợ tình Xuân Dương”.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Tham dự chương trình có thành viên Hội đồng thẩm định kịch bản bảo tồn, phục dựng, tái hiện không gian văn hoá “Chợ tình Xuân Dương”; lãnh đạo UBND huyện Na Rì.

Đại biểu và Nhân dân xã Xuân Dương dự tại chương trình

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, từ đầu năm đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã thực hiện các nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá được thực trạng về lễ hội văn hóa truyền thống “Chợ tình Xuân Dương” và lập báo cáo chuyên đề, báo cáo khoa học;

Tổ chức Hội thảo khoa học để làm rõ về tên gọi, nguồn gốc lịch sử và giá trị văn hóa lễ hội văn hoá truyền thống “Chợ tình Xuân Dương”;

Tổ chức lớp tập huấn và truyền dạy phương pháp, kỹ năng bảo tồn lễ hội truyền thống;

Tổ chức chương trình tập luyện, phục dựng và tái hiện lễ hội văn hóa “Chợ tình Xuân Dương”;

Sản xuất phim tài liệu phục vụ công tác bảo tồn, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Lễ hội văn hoá truyền thống “Chợ tình Xuân Dương”.

Sau khi hoàn thành dự án, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tiếp tục phối hợp với UBND huyện Na Rì, UBND xã Xuân Dương và Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét đưa di sản Không gian văn hóa “Chợ tình Xuân Dương” vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Đình Thất trao đàn tính cho Đội văn nghệ

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trình chiếu bộ phim tài liệu về không gian văn hóa “Chợ tình Xuân Dương”. Trích đoạn diễn xướng về không gian văn hóa “Chợ tình Xuân Dương”.Trao tặng Đội văn nghệ bảo tồn Không gian diễn xướng văn hóa “Chợ tình Xuân Dương” nhạc cụ dân tộc./.

Nguồn: Việt Bắc - Baobackan.com.vn

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu