Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

19/06/2024 122 0

Thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2030. Năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn về phương pháp bảo tồn, truyền dạy và phát huy trang phục truyển thống của người Tày tại thôn Khuân Bang, xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Lớp tập huấn, truyền dạy được tổ chức từ ngày 13/6 đến ngày 17/6/2024 cho 15 học viên là đồng bào dân tộc Tày có sở thích, khả năng thực hành nghề dệt thủ công truyền thống tại thôn Khuân Bang, xã Như Cố, huyện Chợ Mới là một trong 3 điểm (Cọn Poỏng, Nam Cường, Chợ Đồn và Bản Chiêng, Đôn Phong, Bạch Thông) được lựa chọn để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch trên bàn tỉnh Bắc Kạn theo NQ số 16/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của HĐND tỉnh.

Học viên tham gia lớp tập huấn truyền dạy

Nghệ nhân truyền dạy cho học viên

Các học viên nghiêm túc học tập với tinh thần “Bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng”, tham gia học tập đúng giờ nghiêm túc nhận thức được nghề truyền thống, trang phục truyền thống phong tục tập quán của cha ông, được trực tiếp thực hiện việc dệt vải từ khâu se chỉ, cuốn chỉ, lên khung và trực tiếp dệt vải để tạo ra các sản phẩm.

Học viên trực tiếp truyền dạy dệt vải

Xác định công tác bảo tồn di sản văn hóa là cả một quá trình và cần sự chung tay của chính quyền các cấp và cả cộng đồng người dân. Những nội dung được truyền dạy tại lớp tập huấn bước đầu đã truyền được cảm hứng cho Nhân dân cùng chung tay phát huy sản phẩm, lợi thế sẵn có của địa phương để góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao nhận thức, từng bước hình thành sản phẩm du lịch./.

                                                      Tác giả: Vi Kim Chinh – QLDL&DS

 

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu