Nguyễn Văn Khoa cơ sở 2

Bố Lù, Ba Bể, Bắc Kạn, Việt Nam
restaurant@mybackan.vn
02093873967

Dịch vụ

Mô tả

Nhà hàng Nguyễn Văn Khoa cơ sở 2

Những điểm lân cận

Bản đồ