Nhà hàng Minh Tân

Thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu
Minhtanbkbb1974@gmail.com
0946511966

Dịch vụ

Mô tả

Nhà hàng Minh Tân

Những điểm lân cận

Bản đồ