Nhà Hàng Bún Chả Anh Văn

QL3, Cầm Giàng, Bạch Thông, Bắc Kạn, Việt Nam
vnpt@vnpt.vn

Dịch vụ

Mô tả

Nhà Hàng Bún Chả Anh Văn

Những điểm lân cận

Bản đồ