Nhà hàng cá hồi Chợ Đồn

Bằng Phúc, Chợ Đồn, Bắc Kạn, Việt Nam
vnpt@vnpt.vn

Dịch vụ

Mô tả

Nhà hàng cá hồi Chợ Đồn

Những điểm lân cận

Bản đồ