Chợ Bắc Kạn

Thành Công, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam
gmail@gmail.com
02093870261

Mô tả

- Địa chỉ: Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn

- Đặc điểm:

+ Mới đi vào hoạt động từ năm 2011

+ Bày bán một số loại hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân, trong đó có các loại nông sản địa phương.

Bản đồ