Chợ Na Rì

QL3, TT. Yên Lạc, Na Rì, Bắc Kạn, Việt Nam
gmail@gmail.com

Mô tả

bày bán một số loại hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân, trong đó có các loại nông sản địa phương.

Bản đồ