Hợp tác xã Nhung Lũy

Thôn Nà Nghè, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
gmail@gmail.com

Mô tả

Hợp tác xã Nhung Lũy 

Bản đồ