Chùa Phố Cũ

tiểu khu 8, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể
t@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Chùa Phố Cũ, huyện Ba Bể

Chùa Phố cũ nằm quả đồi nhỏ thuộc tiểu khu 8, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, cách hồ Ba Bể 16 km về phía bắc.

 

 

Chùa Phố cũ là di tích lịch sử - văn hoá thờ Thần, thờ Phật, thờ Thổ Công. Chùa là nơi sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng của nhân dân địa phương và du khách thập phương.

Chùa được xây dựng năm Thành Thái 1906. Năm 2011 Chùa được trùng tu xây dựng lại trên nền đất chùa cũ như hiện nay.

Những điểm lân cận

Bản đồ