Đền Tiên Sơn

thôn Hợp Tiến, xã Bản Thi, cách thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn
vnpt@vnpt.vn

Dịch vụ

Mô tả

Đền Tiên Sơn nằm trên lưng chừng núi Phja Khao thuộc thôn Hợp Tiến, xã Bản Thi, cách thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn 34 km về phía tây.

Đền là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân đại phương và du khách thập phương.

Hiện đang lập phương án tu bổ tôn tạo lại di tích.

Những điểm lân cận

Bản đồ