Trạm ATM - Cổng Giao dịch BIDV huyện Bạch Thông

Phố Nà Hái - TT Phủ Thông - Bạch Thông - Bắc Kạn

Trạm ATM - BIDV Chợ Đồn

Tổ 2b, Đồng Sơn, TT Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Cạn