Trạm ATM - Lienviet Post Bank Chợ Đồn

Thôn Hợp Tiến, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Trạm ATM - Lienviet Post Bank Chợ Đồn

Tổ 7, Đồng Ngọc, TT Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Cạn