ATM Ngân hàng Công Thương Ba Bể

Tổ 7, Thị trấn Chợ rã huyện Ba Bể, tỉnh Bắc kạn

Trạm ATM - Vietinbank Chợ Đồn

Tổ 2a, Đồng Sơn, TT Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Cạn