Cây xăng Nhà Nước

Khu 1 - Vân Tùng - Ngân Sơn - Bắc Kạn

Cây xăng DNTN Lộc An

Tiểu Khu 1 - Nà Phặc - Ngân Sơn - Bắc Kạn

Trạm xăng dầu Khau An

Thôn Khau An xã Cư Lễ

Số điện thoại: 02093884139

Trạm xăng Đức Giang số 2

Thôn Bản Lắc, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Trạm xăng Đức Giang số 1

Tổ 1, Đồng Nam, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Trạm xăng Huy Hoàn

Thôn Bản Duồn, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Cây xăng DNTN Sáng Thế

Khu Chợ - Thuần Mang - Ngân Sơn - Bắc Kạn

Cửa hàng xăng dầu số 46

Thôn đầu cầu xã Cẩm Giàng huyện Bạch Thông

Cây xăng số 32 phủ thông

Phố Nà hái thị trấn Phủ thông huyện Bạch Thôn

Cây xăng Nhà Nước

Cốc Lải - Bằng Vân - Ngân Sơn - Bắc Kạn

Cây xăng DNTN Lộc An

Thôn Đèo Gió - Vân Tùng - Ngân Sơn - Bắc Kạn

Cây xăng DNTN Tiến Đạt

Khu Chợ 1 - Bằng Vân - Ngân Sơn - Bắc Kạn

Cây xăng Bảo Ngọc

Thôn Nà Đăng, Thị trấn Yến Lạc

Số điện thoại: 02093883866

Cây xăng PETROLIMEX cửa hàng 41

Thôn Khu chợ, xã Hảo Nghĩa

Số điện thoại: 02093887068

Cửa hàng xăng dầu Lạng San

Thôn Chợ Mới, xã Lạng San

Số điện thoại: 0966076888

Cửa hàng xăng dầu Tuấn Viết sô 3

Thôn Chợ Mới xã Xuân Dương

Số điện thoại: 0966076888

Trạm xăng Đức Mạnh

Thôn Bản Chang, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Trạm xăng Đồng Nam

Tổ 11b, Đồng Nam, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Trạm xăng 45

Thôn Cốc Thử, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Trạm xăng Nam Cường

Thôn Cốc Lùng, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Cây xăng Nhà Nước

Tiểu Khu 1 - Nà Phặc - Ngân Sơn - Bắc Kạn

Cây xăng Nhà Nước

Cốc Lải - Bằng Vân - Ngân Sơn - Bắc Kạn

Cây xăng DNTN Lộc An

Thôn Đèo Gió - Vân Tùng - Ngân Sơn - Bắc Kạn

Cây xăng DNTN Sáng Thế

Khu Chợ - Thuần Mang - Ngân Sơn - Bắc Kạn

Trạm xăng Đức Giang

Thôn Bản Tuốm, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Trạm Xăng Mạnh Quân, Huấn Hòa số 7, Bằng Lãng

Thôn Tổng Mụ, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Trạm xăng Đức Mạnh số 1

Tổ 13, Đồng Nam, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Trạm xăng 39

Tổ 11a, Đồng Nam, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Trạm xăng tổ 9

Tổ 9, Đồng Ngọc, TT Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Cạn

Trạm xăng Quảng Bạch

Thôn Nà Cà, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Trạm xăng Đồng Lạc

Thôn Nà Pha, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Cây xăng DNTN Tuấn Long

Thôn Nà Lạn - Hiệp Lực - Ngân Sơn - Bắc Kạn

Cây xăng Nhà Nước

Khu 1 - Vân Tùng - Ngân Sơn - Bắc Kạn

Cây xăng DNTN Lộc An

Tiểu Khu 1 - Nà Phặc - Ngân Sơn - Bắc Kạn

Cây xăng DNTN Tình Lợi

Khu Chợ 2 - Bằng Vân - Ngân Sơn - Bắc Kạn

Cây xăng DNTN Tiến Đạt

Khu Chợ 1 - Bằng Vân - Ngân Sơn - Bắc Kạn

Cửa hàng xăng dầu Cường Chu 2

Thôn nà pò, xã Quân Bình, huyện Bạch Thông

Cửa hàng xăng dầu Phương Linh

Thôn Chi Quảng B thị trấn Phủ Thông huyện Bạch Thôn

Cây xăng DNTN Tuấn Long

Thôn Nà Lạn - Hiệp Lực - Ngân Sơn - Bắc Kạn

Cây xăng Nhà Nước

Tiểu Khu 1 - Nà Phặc - Ngân Sơn - Bắc Kạn

Cây xăng DNTN Tình Lợi

Khu Chợ 2 - Bằng Vân - Ngân Sơn - Bắc Kạn

Cây xăng 37

Thôn Nà Đăng, Thị trấn Yến Lạc

Số điện thoại: 02093884716

Cây xăng dầu Yến Lạc

Thôn Bản Bia Thị trấn Yến Lạc

Số điện thoại: 0966076888

Cây xăng Cao Cường

Thôn Khu chợ, xã Hảo Nghĩa

Số điện thoại: 0914597668

Cây xăng PETROLIMEX cửa hàng 37

Thôn Bản Kén xã Lạng San

Số điện thoại: 02093883195