Nhà hàng Dương Anh    

Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn - 02093871381

Đặt bàn online để nhận nhiều ưu đãi

Thông tin chung

Mô tả

Nhà hàng Dương Anh

Thông tin cơ bản

Mở cửa: 08:00

Đóng cửa: 22:00

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người: 500.000đ

Điểm đặc trưng