Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Khu du lịch Hồ Ba Bể

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:30
Ngày 2
 • Động Nàng Tiên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
Ngày 3
 • Ao Tiên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:30