Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Đền An Mạ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:30
 • Nhà hàng Ẩm thực Nhà Sàn

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Ao Tiên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:30
 • Khu du lịch Hồ Ba Bể

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:30
 • Nhà hàng Dương Anh

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • VINCOM PLAZA BẮC KẠN

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
Ngày 2
 • Khu Di tích lịch sử Nà Tu

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 17:30
 • Điểm du lịch Động Hua Mạ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:30
 • Thác Đầu Đẳng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:30
 • Động Nàng Tiên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
Ngày 3
 • Động Puông

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:30
 • Ao Tiên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:30
 • Nhà hàng Sơn Nữ

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00