THÔNG BÁO Về việc tổ chức trưng bày, giới thiệu và lấy ý kiến nhân dân đối với các sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch Bắc Kạn năm 2022

13/10/2022
0
192
THÔNG BÁO  Về việc tổ chức trưng bày, giới thiệu và lấy ý kiến nhân dân đối với các sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch Bắc Kạn năm 2022            Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-SVHTTDL ngày 15 tháng 2 năm 2022 và Điều lệ số 05/ĐL-SVHTTDL ngày 18 tháng 2 năm 2022 về Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu

Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng 2022

03/03/2022
0
302
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Lịch trình mẫu