热点活动

VIDEO - CLIP

 

Trải nghiệm thiên nhiên vùng hồ Ba Bể

Các điểm du lịch Bắc Kạn
Giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch 6 tỉnh Việt Bắc trong Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" năm 2022
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIỮA TP HỒ CHÍ MINH VÀ 08 TỈNH ĐÔNG BẮC
Tuần Văn hóa du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và Tp Hà Nội năm 2022
Du lịch Bắc Kạn
Giới thiệu về Bắc Kạn
Những bản làng văn hóa quanh vùng hồ Ba Bể
Du lịch và một số ẩm thực đặc trưng của tỉnh Bắc Kạn
Trải nghiệm thiên nhiên vùng hồ Ba Bể

最新消息