Nhà hàng Tinh Tường

Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông
restaurant@mybackan.vn
02093850121

Dịch vụ

Mô tả

Nhà hàng Tinh Tường

Những điểm lân cận

Bản đồ