Đền Cô

tổ 2, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn
g@gmail.com
09999999

Dịch vụ

Mô tả

Đền Cô, thuộc tổ 2, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn. Đền được xây dựng đầu thế kỷ 20, được xây dựng lại năm 2010. Đền thờ Cô Bản Đền và các vị thần.

      Đền Cô là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân địa phương và du khách thập phương. Đền mở cửa quanh năm. Đền Cô đón rất đông người dân địa phương và du khách thập phương đến dâng lễ.

      Các ngày lễ lớn tại Đền Cô:

- Lễ Thượng nguyên: Ngày 01 tháng 2 âm lịch.

- Lễ khánh hạ: Ngày 15 tháng 3 âm lịch.

- Lễ tán hạ: Ngày 01 tháng 7 âm lịch.

- Lễ Tất niên: Ngày 15 tháng 12 âm lịch.

Những điểm lân cận

Bản đồ