Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: phienan@gmail.com

Địa chỉ: Bắc Kạn Xã Quang Thuận, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

Thôn Phiêng An

Bản đồ

Giới thiệu

×

Thôn Phiêng An

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí