Cam Bắc Kạn

19/12/2021 967 0

Tổng diện tích hiện có là 1.072 ha, diện tích cho thu hoạch là 667 ha, sản lượng dự ước 6.838 tấn. Cam Bắc Kạn có vị ngọt đậm, mọng nước, hương thơm đặc trưng, thời gian bảo quản sau thu hoạch dài. Thời gian thu hoạch từ đầu tháng 01 đến đầu tháng 02 hàng năm. Hiện nay, Cam Bắc Kạn được trồng chủ yếu tại các huyện Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới và Na Rì. Cam Bắc Kạn được xác định là một trong những sản phẩm chủ lực của tỉnh, được đầu tư sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm, từng bước mở rộng diện tích được chứng nhận ATTP và chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP).

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu