Công bố và trao Quyết định Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh với 7 Di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

25/12/2023 139 0

Trong năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Bảo tàng tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng hồ sơ khoa học 07Di tích cấp tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xếp hạng.

Thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xếp hạng đối với 07 di tích cấp tỉnh trong năm 2023 gồm: Di tích lịch sử Nền trại trẻ nhi đồng Trung ương (Trại trẻ Nhi đồng Trung ương do bà Lê Tụy Phương làm Giám đốc để dạy cho con cái một số đồng chí làm cán bộ Trung ương từ năm 1951 đến năm 1954, thôn Phja Khao, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn); Di tích lịch sử Píc Cáy (Địa điểm diễn ra sự kiện thành lập Hội Việt Minh do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ trì và sự kiện chặt đầu gà uống máu ăn thề đi theo cách mạng của 10 người con xã Mỹ Phương năm 1942-1943, thôn Khuổi Lùng, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể); Di tích lịch sử Phiêng Khăm (Cơ sở Cách mạng thời kỳ 1942-1945, thôn Phiêng Khăm, xã Yến Dương, huyện Ba Bể); Di tích lịch sử Đồn Tây (Địa điểm đồng chí Võ Nguyên Giáp đại diện Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân đã tổ chức cuộc thương thuyết với Đờ - Pông - Tích là đại diện quân Pháp tại vùng hồ Ba Bể, ngày 23-3-1945, thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể); Di tích lịch sử - văn hóa Đền Bản Tầu (Là Đền thờ Dương Tự Minh, xây dựng năm Thành Thái thứ 9 - 1897, thôn Bản Cải, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể); Di tích lịch sử - văn hóa Đền Slấn Slảnh (Nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân địa phương, Phố Chính, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông); Di tích danh lam thắng cảnh Suối Bản Lù (Cảnh đẹp thiên nhiên của địa phương, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đ/c Trần Đình Thất PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh cho Đền Slấn Slảnh, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông (Ảnh Việt Bắc - Báo Bắc Kạn)

Việc xây dựng hồ sơ khoa học di tích cấp tỉnh đối với 7 di tích lịch sử - văn hóa, di tích danh lam thắng cảnh đề nghị xếp hạng là một quá trình nỗ lực của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chính quyền và Nhân dân các địa phương. Việc được công nhận di tích cấp tỉnh sẽ là cơ sở pháp lý để các địa phương tiến hành tu bổ, tôn tạo, duy tu, bảo dưỡng, chống xuống cấp, tu sửa di tíchtừ đó góp phần vào việc phát huy giá trị của di tích, giúp cho người dân hiểu rõ hơn về giá trị, nguồn gốc, vai trò và ý nghĩa, nâng cao lòng tự hào dân tộc của các Di tích được xếp hạng. Đồng thời, các địa phương nghiên cứu, xây dựng phương án phát triển khai thác dịch vụ và phát huy hiệu quả giá trị di tích gắn với hoạt động du lịch; giới thiệu, quảng bá, kết nối tour, tuyến với các điểm du lịch và hệ di tích trên địa bàn tỉnh; huy động mọi nguồn lực trong, ngoài nước và sự đóng góp của Nhân dân trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn, đảm bảo đúng theo quy định của Luật di sản văn hóa và các quy định pháp luật hiện hành./.

 Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Nền trại trẻ nhi đồng Trung ương xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả: Vi Thị Kim Chinh – Quản lý Du lịch và Di sản

 

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu