Hoạt động thực tế phương pháp, kỹ năng, trải nghiệm và tổ chức các sự kiện văn hóa gắn với bảo vệ và phát huy các di tích lịch sử, phong tục tập quán tại địa phương.

05/06/2024 46 0

Ngày 30 tháng 5 năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cho các học viên lớp tập huấn công tác bảo tồn Di sản văn hóa cho các đối tượng là: Công chức Phòng Quản lý Du lịch & Di sản; Viên chức Bảo tàng tỉnh; Công chức Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; Ban Quản lý Khu du lịch Ba Bể; Công chức Văn hóa - Thông tin cấp xã, phường thực hành, hướng dẫn thăm quan tổ chức hoạt động thực tế phương pháp, kỹ năng, trải nghiệm và tổ chức các sự kiện văn hóa gắn với bảo vệ và phát huy các di tích lịch sử, phong tục tập quán tại Khu di tích lịch sử Đại đội TNXP 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên và Di tích cách mạng Hội nghị quân sự Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.  

Học viên được báo cáo viên, hướng dẫn viên thực hành hướng dẫn tham quan tại Khu di tích lịch sử Đại đội TNXP 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên - nơi ghi lại chiến công bất tử của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh để đất nước thêm nở hoa, kết trái, nhân dân được thái bình, ấm no, hạnh phúc.

Học viên thăm quan thực tế tại Khu di tích lịch sử Đại đội TNXP 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên

 Di tích cách mạng Hội nghị quân sự Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội - địa điểm giữa Ta và Pháp thoả thuận chuyển Hội nghị Trung Giã thành Uỷ ban liên hợp Trung ương, thi hành Hiệp định Giơnevơ như: Trao trả tù binh, quy định quy chế phi quân sự, cấm đưa vũ khí mới vào Việt Nam, tiếp quản Hà Nội, Hải Phòng.

Học viên tham quan thực tế tại Di tích cách mạng Hội nghị quân sự Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Thông qua hoạt động động thực tế các học viên được giảng viên, hướng dẫn viên giới thiệu cụ thể những kiến thức thực tế và kỹ năng cơ bản cũng như phương pháp, kỹ năng, trải nghiệm thực tế tổ chức các sự kiện, công tác bảo vệ và phát huy các di tích lịch sử, phong tục tập quán tại địa phương./.

Tác giả: Vi Kim Chinh – QLDL&DS

 

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu