Nghiệm thu, bàn giao gian hàng thực hiện hỗ trợ và bán sản phẩm về trang phục truyền thống gắn với du lịch.

06/10/2023 266 0

Ngày 4/10/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổ thẩm định, nghiệm thu tiến hành nghiệm thu, bàn giao gian hàng phục vụ trưng bày, giới thiệu và cho thuê trang phục truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch tại thôn Cọn Poỏng, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn và thôn Bản Cám, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể.

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-SVHTTDL ngày 27/7/2023 của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch về việc triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc thiếu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020 -2030. Trong năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện hỗ trợ và bán sản phẩm về trang phục truyền thống gắn với du lịch tại 2 huyện thôn Cọn Poỏng, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn và thôn Bản Cám, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể.

Các gian hàng được hỗ trợ đầu tư, xây dựng với mục đích bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, qua đó nâng cao nhân thức, trách nhiệm của các cấp, các nghành, đặc biệt là về tầng lớp thanh, thiếu niên về công tác bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc gắn liền với phát triển du lịch tại hai địa phương.

Gian hàng tại thôn Cọn Poỏng, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn

Địa điểm Gian hàng được lựa chọn hỗ trợ đầu tư thực hiện là địa phương có điểm đến du lịch, có sẵn sản phẩm trang phục truyền thống để trưng bày, giới thiệu, thuận lợi cho việc phục vụ khách du lịch. Địa điểm Gian hàng được lựa chọn hỗ trợ đầu tư thực hiện là Hợp tác xã Toàn Dân, thôn Cọn Poỏng, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn và Homestay Ba Bể Retreat, thôn Bản Cám, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể.

Ngày 4/10/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổ thẩm định, nghiệm thu đã tổ chức nghiệm thu và bàn giao các nội dung gian hàng được đầu tư để phục vụ trưng bày, giới thiệu và cho thuê trang phục truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch tại thôn Cọn Poỏng, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn và thôn Bản Cám, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể.

Gian hàng tại thôn Bản Cám, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

Địa phương được hỗ trợ đầu tư cam kết quản lý, khai thác sử dụng đúng theo Quy chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quản lý, khai thác và sử dụng gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm trang phục truyền thống gắn với du lịch thuộc Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020 - 2030”, đảm bảo đúng mục đích, góp phần phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch./.

Tác giả: Phan Hoàng Anh - Quản lý Du lịch và Di sản

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu