Phê duyệt Đề án phát triển du lịch Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn

01/04/2024 90 0

Với mục tiêu bảo tồn, phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên, khai thác hiệu quả tiềm năng, môi trường sinh thái tự nhiên của rừng đặc dụng một cách hợp lý để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái gắn với công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, xây dựng Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn của khu vực. Ngày 31 tháng 01 năm 2024, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 171/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Nam Xuân Lạc giai đoạn 2021-2030.

Không gian thực hiện Đề án bao gồm toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp do Ban quản lý Khu bảo tồn loài -sinh cảnh Nam Xuân Lạc quản lý, trên địa bàn 03 xã, Bản Thi, Xuân Lạc, Đồng Lạc thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Đề án gồm 2 giai đoạn, giai đoạn 1, từ năm 2024-2025, giai đoạn 2 từ năm 2025 đến năm 2030, với 02 điểm du lịch sinh thái, 02 điểm du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, 09 tuyến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Đề án đã đưa ra 11 nhóm giải pháp, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, thiết lập các tuyến, điểm du lịch, đưa Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Nam Xuân Lạc trở thành điểm du lịch trọng điểm, hấp dẫn của tỉnh Bắc Kạn vàkhu vực, đáp ứng nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế.

 Tại Quyết định phê duyêt, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành của tỉnh, Ban Quản lý Khu bảo tồn loài-sinh cảnh Nam Xuân Lạc và UBND huyện Chợ Đồn tổ chức triển khai Đề án. Đề án được triển khai, các tuyến, điểm du lịch được hình thành, sẽ góp phần quan trọng trong việc tái đầu tư cho các hoạt động quản lý, bảo tồn thiên nhiên và phục hồi các loài, hệ sinh thái bị suy thoái, đồng thời sẽ tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương, làm cơ sở để thu hút, kêu gọi đầu tư phát triển Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Nam Xuân Lạc, đây cũng sẽ là căn cứ để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê môi trường rừng lập dự án đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật./.

Ảnh: Khách du lịch check in trên đỉnh núi Phja Khao

Ảnh: Một điểm trong tuyến du lịch Ngã ba Cầu Mục - Đầu Cáp Bình Trai

Ảnh: Tuyến du lịch Ngã ba Cầu Mục - Lũng Cháy

Ảnh: Một số hình ảnh phong cảnh và tham quan trải nghiệm tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Nam Xuân Lạc

Tác giả: Hà Tuyết – Phòng VH&TT Chợ Đồn.

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu