Quýt Bắc Kạn

19/12/2021 910 0
Năm 2012, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận Chỉ dẫn đại lý “Bắc Kạn”. Quýt Bắc Kạn quả tròn dẹt, vỏ quả màu vàng tươi, vị chua dịu, giàu vitamin C, đặc biệt có mùi thơm hấp dẫn.

Năm 2012, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận Chỉ dẫn đại lý “Bắc Kạn”. Quýt Bắc Kạn quả tròn dẹt, vỏ quả màu vàng tươi, vị chua dịu, giàu vitamin C, đặc biệt có mùi thơm hấp dẫn.

Sản phẩm quýt Bắc Kạn được thu hoạch từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 01  năm sau, thu hoạch tập trung vào tháng 11 và tháng 12. Tổng diện tích hiện có là 2.452 ha, diện tích cho thu hoạch 1.797 ha, sản lượng dự ước đạt 17.679 tấn.  Hiện  nay, Quýt Bắc Kạn được trồng chủ yếu tại các huyện Bạch Thông, Chợ Đồn, Ba Bể, Chợ Mới và Na Rì. Quýt Bắc Kạn được xác định là một trong những sản phẩm chủ lực của tỉnh, được đầu tư sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm, từng bước mở rộng diện tích được chứng nhận ATTP và chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP). Quýt Bắc Kạn được cấp chứng nhận Sản phẩm OCOP 3 sao.

File đính kèm :

file

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu