Tập huấn công tác quản lý nhà nước về công tác Di sản văn hóa năm 2023

27/06/2023 289 0

Ngày 21/6, tại Trường Chính trị tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kan tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về công tác Di sản văn hóa năm 2023

 

Tham gia lớp tập huấn có 60 học viên là lãnh đạo, công chức phòng Quản lý Du lịch và Di sản; Bảo tàng tỉnh, lãnh đạo, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố.

Tại lớp tập huấn các học viên được báo cáo viên Cục Di sản văn hóa giới thiệu về hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực di sản văn hóa; công tác bảo tồn tôn tạo di tích hiện nay; đồng thời báo cáo viên đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong công tác bảo tồn di sản văn hóa tại địa phương.

Ảnh: Lớp tập huấn công tác Di sản văn hóa

Lớp tập huấn đã đưa các học viên tham gia thực tế tại Khu di tích lịch sử ATK Chợ Đồn.Thông qua hoạt động thực tế, đã góp phần giáo dục truyền thống quê hương, định hướng lý tưởng, tự hào và am hiểu về lịch sử địa phương, góp phần bảo vệ, gìn giữ những di tích lịch sử của quê hương mình.

Ảnh: Hoạt động thực tế tại Di tích lịch sử Nà Pậu, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn.

Thông qua lớp tập huấn và hoạt động thực tế các học viên đã được trang bị những kiến thức, tiếp tục cập nhật, bổ sung và nâng cao kiến thức quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ đối với công tác bảo tồn di sản văn hóa cho công chức, viên chức làm công tác bảo tồn di sản văn hóa các cấp áp dụng triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Tác giả: Vi Thị Kim Chinh - Phòng Quản lý Du lịch và Di sản

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu