Thông báo lịch hoạt động, sự kiện Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

14/03/2023 188 0

Nhằm đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh Thanh Hoá đến với khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; trên cơ sở tổng hợp đăng ký tổ chức sự kiện của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá trân trọng thông tin về các hoạt động, sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch năm 2023 diễn ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá để Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh biết và hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá, liên kết, xây dựng các chương trình du lịch giữa các địa phương trong tỉnh và giữa Thanh Hoá với các tỉnh, thành phố.

Chi tiết theo file đính kèm.

File đính kèm :

thong tin sk vhttdl thanh hoa

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu