THÔNG BÁO Về việc tổ chức trưng bày, giới thiệu và lấy ý kiến nhân dân đối với các sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch Bắc Kạn năm 2022

13/10/2022 513 0

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức trưng bày, giới thiệu và lấy ý kiến nhân dân đối với các sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch Bắc Kạn năm 2022

           Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-SVHTTDL ngày 15 tháng 2 năm 2022 và Điều lệ số 05/ĐL-SVHTTDL ngày 18 tháng 2 năm 2022 về Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Nhằm giới thiệu rộng rãi đến công chúng và đánh giá chính xác về chất lượng các tác phẩm, sản phẩm tham gia cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022 thông báo một số nội dung về trưng bày, giới thiệu sản phẩm tham gia cuộc thi như sau:

        1. Thời gian trưng bày, xin ý kiến: 03 ngày, bắt đầu từ 14h00 ngày 13 -15/10/2022.

        2. Địa điểm: Tại sảnh Cửa A, Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn (Địa chỉ: Tổ 6, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành, các đơn vị, địa phương trong tỉnh thông báo rộng rãi tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tới tham quan và cho ý kiến đối với các sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tham gia cuộc thi năm 2022.

           Rất mong nhận được sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị và Nhân dân./.

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu