Tỉnh Bắc Kạn có 4 món ăn và quà tặng vào Top 100 đặc sản nổi bật Việt Nam

22/11/2022 520 0

Trong hành trình tìm kiếm quảng bá các giá trị ẩm thực, đặc sản Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công bố Quyết định số 04 /KLVN-TOP/2022  ngày 20/8/2022 xác lập Top 100 Món ăn Đặc sản và Top 100 Đặc sản Quà tặng nổi bật của 63 tỉnh/ thành phố Việt Nam (lần V năm 2021-2022).

Tỉnh Bắc Kạn vinh dự có 4 món ăn và quà tặng vào Top 100 đặc sản nổi bật Việt Nam gồm: Bánh coóc mò (bánh sừng bò) và bánh Pẻng Phạ (bánh trời), miến Dong Côn Minh- Na Rì và bánh Ngải.

Theo quyết định của tổ chức Kỷ lục Việt Nam, nhằm giúp các địa phương quảng bá các món ăn, đặc sản thuộc Top sẽ được công bố, giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử của tổ chức Kỷ lục Việt Nam( Vietkings), Top Việt Nam, tổ chức Kỷ lục người Việt toàn cầu (VietWorld), trên các kênh truyền thông thuộc hệ thống kỷ lục Việt Nam và thông báo đến địa phương. Các địa phương, đơn vị, tổ chức sở hữu TOP có trách nhiệm phối hợp phối hợp cùng tổ chức Kỷ lục Việt Nam và tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu để quảng bá hình ảnh món ăn, giá trị ẩm thực Việt Nam trong và ngoài nước.

Thực hiện nội dung trên, ngay sau khi có Quyết định công nhận Top, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện tuyên truyền trên trang Cổng thông tin du lịch thông minh của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Sở để giới thiệu, quảng bá các giá trị ẩm thực, đặc sản của tỉnh Bắc Kạn đã được công nhận theo Bộ tiêu chí công bố giá trị ẩm thực, đặc sản Việt Nam năm 2022./.

       Tác giả: Hoàng Hiền - Phòng Quản lý Du lịch và Di sản

File đính kèm :

it4 bbtn vnptss bac kan

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu