Tổ chức Chương trình báo cáo công tác bảo tồn, phục dựng Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông

20/12/2023 196 0

Chiều 19/12, tại huyện Bạch Thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tổ chức Chương trình báo cáo công tác bảo tồn, phục dựng Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông và trao quyết định công nhận đền Slấn Slảnh là di tích cấp tỉnh.

Theo đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, thời gian qua Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã thực hiện các hoạt động bảo tồn, phục dựng Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

Các nội dung đã thực hiện: Tổ chức điền dã, điều tra đánh giá thực trạng Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông tại các thôn trên địa bàn thị trấn Phủ Thông; tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Lễ hội lồng tồng Phủ thông, huyện Bạch Thông “Tên gọi, nguồn gốc lịch sử và giá trị văn hoá”; Tổ chức lớp truyền dạy phương pháp, kỹ năng bảo tồn lễ hội truyền thống cho 40 nghệ nhân; tổ chức tập luyện, phục dựng lễ hội lồng tồng Phủ Thông với 02 kịch bản: 01 kịch bản phục dựng về nghi thức Cúng, dâng hương và rước mâm cỗ từ Đền Slấn Slảnh về địa điểm tổ chức lễ hôi; 01 kịch bản về hoạt cảnh tái hiện lễ hội lồng tồng Phủ thông, huyện Bạch Thông; sản xuất phim tài liệu để bảo tồn, lưu giữ gắn với giới thiệu và quảng bá về lễ hội; tổ chức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân về công tác bảo tồn, phục dựng
Lễ hội văn hoá truyền thống lồng tồng Phủ Thông tại thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông với nhiều nội dung, hình thức như
:  Biên tập, thu âm lời tuyên truyền để phát trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương, tuyên truyền trên các nền tảng số.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn trao tặng trang phục, đạo cụ hỗ trợ ban đầu cho Đội Văn nghệ bảo tồn Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn Trần Đình Thất trao tặng đạo cụ cho Đội Văn nghệ bảo tồn Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông.

Tại Chương trình báo cáo, đội văn nghệ bảo tồn Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông đã biểu diễn hoạt cảnh tái hiện lễ hội lồng tồng Phủ thông.

Một số hình ảnh biểu diễn hoạt cảnh bảo tồn Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông:

Có thể nói Dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch đã thực hiện có hiệu quả, đạt được mục tiêu gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa một cách bền vững, góp phần chuyển hóa về mặt nhận thức, tạo được sự trân trọng của cộng đồng đối với di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân.

Với những sản phẩm bước đầu của dự án, hi vọng trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm triển khai công tác bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa nói chung và lễ hội lồng tồng Phủ Thông, huyện Bạch Thông nói riêng tạo ra môi trường sinh hoạt văn hóa truyền thống mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, tạo nguồn lực để phát triển du lịch./.

 Tác giả: Nguyễn Thị Hướng - Quản lý Du lịch và Di sản

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu