TỔ CHỨC SỰ KIỆN “KHÔNG GIAN BA BỂ - MIỀN QUÊ”

20/04/2021 1901 1
Nhằm quảng bá giới thiệu với khách du lịch về thiên nhiên, miền đất con người của tỉnh Bắc Kạn, nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Nhằm quảng bá giới thiệu với khách du lịch về thiên nhiên, miền đất con người của tỉnh Bắc Kạn, nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5; tại khu du lịch hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, quảng bá du lịch, ẩm thực, giới thiệu sản phẩm nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn; chương trình mang tên “Không gian Ba Bể - Miền Quê” diễn ra từ ngày 27 đến hết ngày 29/4/2019.

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu