Tổ chức sự kiện Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOPgắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022

30/05/2022 337 0

Lịch trình mẫu