Vận động tham gia Cuộc thi sáng tác, sưu tầm các câu chuyện hay gắn liền với di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc Kạn

27/02/2023 292 0

Thực hiện Văn bản số 5960/UBND-VXNV ngày 09/9/2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc nghiên cứu, triển khai các hoạt động thúc đẩy quảng bá, giới
thiệu hình ảnh, du lịch Bắc Kạn. Ngày 07/11/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch ban hành Kế hoạch số 132/KH-SVHTTDL về việc tổ chức Cuộc thi sáng
tác, sưu tầm các câu chuyện hay gắn liền với di tích, danh lam thắng cảnh của
tỉnh Bắc Kạn.
Tính đến ngày 20/02/2023, số lượng Bài dự thi gửi đến Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch (cơ quan thường trực BTC cuộc thi) còn ít. Để việc triển khai tổ
chức Cuộc thi sáng tác, sưu tầm các câu chuyện hay gắn liền với di tích, danh lam
thắng cảnh của tỉnh Bắc Kạn đạt chất lượng, hiệu quả, đồng thời phục vụ cho
công tác quảng bá, giới thiệu di tích lịch sử, danh làm thắng cảnh của địa phương
tại các sự kiện, hội chợ du lịch khu vực và toàn quốc nhằm thu hút đông đảo du
khách đến với du lịch Bắc Kạn trong thời gian tới. Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch trân trọng đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện công tác tuyên
truyền, phổ biến, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và Nhân dân tại địa phương tích cực tham gia Cuộc thi. Hạn nộp
bài dự thi Cuộc thi sáng tác, sưu tầm các câu chuyện hay gắn liền với di tích, danh
lam thắng cảnh của tỉnh Bắc Kạn đến hết ngày 31/5/2023.

Chi tiết theo file Kế hoạch kèm theo
 

File đính kèm :

kh hoi thi

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu