THÔNG BÁO MỨC THU PHÍ THAM QUAN ĐIỂM DU LỊCH DI TÍCH LỊCH SỬ NÀ TU

15/03/2023
0
155
Thời gian áp dụng mức thu phí: Từ 01/1/2023 đến khi có Thông báo mới. Chi tiết mức thu phí và đối tượng miễn giảm: Chi tiết theo file đính kèm

THÔNG BÁO ÁP DỤNG MỨC THU PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH HỒ BA BỂ VÀ ĐỘNG HUA MẠ

15/03/2023
0
149
Thời gian áp dụng từ 01/01/2023 đến khi có thông báo mới. Chi tiết mức thu phí và đối tượng miễn giảm: Chi tiết theo file đính kèm

Thông báo lịch hoạt động, sự kiện Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

14/03/2023
0
153
Nhằm đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh Thanh Hoá đến với khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; trên cơ sở tổng hợp đăng ký tổ chức sự kiện của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịc

THÔNG TIN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN DU LỊCH HÀ GIANG NĂM 2023

14/02/2023
0
193
Chi tiết các hoạt động theo file đính kèm

THÔNG BÁO Về việc tổ chức trưng bày, giới thiệu và lấy ý kiến nhân dân đối với các sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch Bắc Kạn năm 2022

13/10/2022
0
432
THÔNG BÁO  Về việc tổ chức trưng bày, giới thiệu và lấy ý kiến nhân dân đối với các sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch Bắc Kạn năm 2022            Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-SVHTTDL ngày 15 tháng 2 năm 2022 và Điều lệ số 05/ĐL-SVHTTDL ngày 18 tháng 2 năm 2022 về Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu

Lịch trình mẫu