THÔNG BÁO MỨC THU PHÍ THAM QUAN ĐIỂM DU LỊCH DI TÍCH LỊCH SỬ NÀ TU

15/03/2023
0
292
Thời gian áp dụng mức thu phí: Từ 01/1/2023 đến khi có Thông báo mới. Chi tiết mức thu phí và đối tượng miễn giảm: Chi tiết theo file đính kèm

THÔNG BÁO ÁP DỤNG MỨC THU PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH HỒ BA BỂ VÀ ĐỘNG HUA MẠ

15/03/2023
0
288
Thời gian áp dụng từ 01/01/2023 đến khi có thông báo mới. Chi tiết mức thu phí và đối tượng miễn giảm: Chi tiết theo file đính kèm

Thông báo lịch hoạt động, sự kiện Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

14/03/2023
0
289
Nhằm đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh Thanh Hoá đến với khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; trên cơ sở tổng hợp đăng ký tổ chức sự kiện của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịc

THÔNG TIN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN DU LỊCH HÀ GIANG NĂM 2023

14/02/2023
0
324
Chi tiết các hoạt động theo file đính kèm

Lịch trình mẫu